PRAVDA A LEŽ  V ČESKÉ FOTOGRAFII PO ROCE 1950  / download in PDF /

Práce je snahou o vhled do problematiky autenticity fotografie. Obsah je rozdělen do dvou oddílů, kde v prvním jde o nastínění problematiky manipulace na pozadí historického přijetí fotografie a v rámci fotografického média jako takového. Druhou část tvoří analýza a porovnání jiných interpretačních rámců fotografie a to zejména ze strany zpravodajství a umění v českém a světovém kontextu.

Klíčová slova
objektivita, autenticita, pravda, důvěra, subjektivita, estetika
cenzura, propaganda, etika, lež, autocenzura, fotožurnalistika, socialistický realismus
dokument, realita, fikce, inscenace, manipulace, režie, koláž, retuš, fotomontáž
referent, digital, analog

Institut tvůrčí fotografie, Filozoficko-přírodovědecká fakulta,
Slezská univerzita v Opavě
2017