* * * *

Kurátorská spolupráce na retrospektivní výstavě Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary

Galerie umění Karlovy Vary 28. 6. – 9. 9. 2018
FESTIVAL / Třicet let festivalové atmosféry objektivem předních českých fotorportérů
Kurátor: Štěpánka Stein
Spolupracující kurátor: Tomáš Zumr

>>>> Festivalový deník Karlovy Vary 01/2018.pdf
>>>> Galerie umění­ Karlovy vary / tisková zpráva

* * * *

Fotografie ze souboru UDĚLÁTKA na skupinové výstavě: Znejistění paměti

Galerie NTK, Národní technická knihovna
Znejistění paměti – společná výstava studentů ITF, 6. 4. – 18. 5. 2018
Kurátoři: Ondřej Durczak, Tomáš Pospěch, Štěpánka Stein

>>>> fotografie instalace

* * * *

Komentář k fotografiím z projektu NARCIS v expozici ITF
Kurátor Ondřej Durczak a vystavující Tomáš Zumr

OFF_Festival Bratislava 2017 / Anatomy of the soul
Skupinová expozice ITF: Soul on the edge of the body / Duše na okraji těla.
video 3:47 / Michal Szalast

 

* * * *

Fotografie z projektu NARCIS na skupinové výstavě: Duše na okraji těla

OFF_Festival Bratislava 2017, Anatomy of the soul / Anatomie duše
Skupinová expozice ITF: Soul on the edge of the body / Duše na okraji těla

>>>> katalog výstavy Duše na okraji těla – ITF / OFF 2017.pdf
>>>> katalog OFF Festival 2017.pdf

 

* * * *

Fotografie ze souboru UDĚLÁTKA na skupinové výstavě: Eintopf

Galerie Czech Photo Centre
Společná výstava Ateliéru vizuální komunikace a dokumentární tvorby, 6. 6. – 18. 6. 2017
Kurátoři: Štěpánka Stein, Karel Cudlín

Na výstavě Eintopf se setkáváme s různými druhy konceptů od portrétního souboru zaměřeného na reflexi současných teenagerů autora Milana Arnoštka přes soubor Jiřího Kociána, který posouvá hranice fotografie směrem k výtvarné instalaci, dále pak soubor Andrei Petrovičové, kde klíčovým prvkem je téma intimity a souborem Roberta Barca, který dokumentárně stylizovaným způsobem sleduje vývoj současného prostředí hypermarketů. Poměrně významný je i soubor Jiřího Coufala realizovaný v místě průmyslového areálu Poldi Kladno jako série industriální fotografie s dotekem existence člověka. Soubor Tomáše Zumra je stejně tak pojednáním tématu mainstream jako i zajímavou studií obyčejného zátiší. Vzhledem k tomu, že výstava je společná pro Ateliér vizuální komunikace i pro Ateliér dokumentární fotografie Karla Cudlína, na výstavě se objeví i autoři s ryze dokumentárním zaměřením. Kromě výše zmíněného Jiřího Kociána, jehož tvorba prochází napříč žánry obou ateliérů, vyniká autorská kniha Libora Sekyry, který fotografuje z jedoucího auta rozhodující okamžiky v pražských ulicích a dokumentární soubor pojatý jako psychologická sonda generace Z Romany Červenkové.

>>>> tisková zpráva CPC.pdf
>>>> www. czechphoto.org/eintopf

20170602_CPC_pozvanka_vystava_EINTOPF

* * * *

Fotografie z projektu PROCES publikované v katalogu 25. let ITF a součástí výstavy 25. let ITF

Nakladatelství KANT / 2015 / 25 let Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě: 25 Years of the Institute of Creative Photography, Silesian University in Opava
Když v roce 1990 vznikl Institut tvůrčí fotografie, ve všech postkomunistických zemích střední a východní Evropy existovaly jenom dvě vysoké školy se samostatnými katedrami fotografie – pražská FAMU a Vysoká škola pro grafiku a knižní umění v Lipsku. Dnes je ITF počtem studentů i pedagogů zdaleka největší ze všech českých vysokých škol, kde se fotografie vyučuje. Čtvrt století své existence si připomíná rozsáhlou publikací v češtině a angličtině, která představuje především výběr děl z posledních pěti let.

>>> itf.cz/ recenze 25-let
>>> kompletní katalog ITF-25let v pdf

 

25-let-v

* * * *

Projekt FOTOGRAFIE na Art Festivalu Unigeo

Unigeo: student´s iniciative from Opava art school.
Horní Bečva 1.5. – 3. 5. 2015

UM MEDIUM
Zkoumáme hranice fotografie. Posouváme je. Ale zároveň je uctíváme. Respektujeme medium fotografie. Obdivujeme vizuální sdělení. Milujeme propojování. Oceňujeme um.Téma letošního šestého ročníku UNIGEO art* festivalu vzdává hold médiu fotografie. UM MEDIUM nezakazuje jakoukoli práci s vizuálním vyjádřením, kde stěžejní roli hraje fotografie nebo její fragment. Naopak ji očekává! Barevná nebo černobílá tři ku čtyřem má stejnou hodnotu jako 24 snímků za vteřinu. Hřebíky nekonkurují rámu. Přístup je individuální. A obsah absolutní. Mohlo by se zdát, že dobu starých metod definitivně ukončily nuly a jedničky. Zjistíme opak? Kolik fotonů dopadne na správnou plochu? Čekáme na zkoumání média fotografie ve zhmotněné podobě. Nebo jen digitální…? Možná přijde i performer a předvede tanec na téma fotografie. Nevysmějeme se mu – je to přeci umělec!

>>>> instagram / unigeo_itf
>>>> fb / unigeo

unigeo_2015

* * * *

Fotografie z projektu LIFE IS PAIN v rámci skupinové výstavy Tichá revoluce na festivalu OstravaPhoto

OstravaPhoto, Důl hlubina 11. 6. – 5. 7. 2015
Tichá revoluce. Kurátoři: Bára Alex Kašparová a Štěpánka Stein

Tichá revoluce je fotografickým příběhem o překračování vlastních hranic.
Vyrovnávání se se skutečnostmi a jejich přijímáním. Nebo naopak poznání limitů a jejich posunování. Ponoření do sebe a zkoumání vlastních hlubin. Nepřijetí světa ve formě, jaká je nám nabídnuta, ale utvoření jeho vlastní podoby. Fotografie studentů Institutu tvůrčí fotografie přináší příběhy vizuální cestou. Ke čtení děl je nutná citlivost, empatie a přijetí obrazu jako prostředku ke ztotožnění a vybavení si vlastních témat, která skrze svůj život řešíme.

>>>> OstravaPhoto / 2015

* * * *

Fotografie z projektu LIFE IS PAIN na skupinové výstavě: Silent revolution

Silent Revolution, skupinová výstava studentů ITF
Kurátoři: Bára Alex Kašparová a Štěpánka Stein
Pisztoryho palác,  7. – 21. 11. 2014

>>>> katalog OFF_Festival Bratislava 2014 – Manifesto.pdf
>>>> tlačová_správa_OFF 2014_Manifesto.pdf

Je slyšet jen prasknutí bublinek
Pod ostřím podpatku
Nebo jenom podrážek
Lesklých a stejných jako má on i tamten
Hlavy osvícené a skloněné
Ale ne pokorou
Led pokorou
Rty s barevnými filtry
Úsměv co váží gram
V množství, které se nedá unést
Pokora, která od nás odešla za úctou.
Nedoháníme je.
Unifikovanost vybroušená do detailu
Něco v tobě ještě nedospělo
A nikdy nedospěje
Jakoby ti chyběl jeden kousek z celku
Kterej si stejně sám zahodil
Zahleděnej do sebe
Protože to okolí tak hezký vlastně není

festival ctl.indd

* * * *

Kurátorská spolupráce na fotografickém projektu CVAK!

Pražské Centrum Elpida a Nadace O² / ThingBig.
Projekt kurátorsky vedli Lenka Sedláčková, Tomáš Zumr, Jan Bartoš

Jihočeská vědecká knihovna 11. 3. – 28. 3. 2014
Magistrát hlavního města Prahy 11. 2 – 7. 3. 2014
Regionálním dobrovolnické centrum TOTEM 21. 1 – 7. 2. 2014

CVAK! je projekt iniciovaný mladými lidmi, jehož smyslem je propojit různé generace pomocí média fotografie. Chce nejen seniory inspirovat k aktivitě a ukázat společnosti, že i lidé starší mají tvůrčí potenciál zasluhující obdiv a respekt. Projekt vznikl díky podpoře Thing Big Nadace O2. Poděkování spolupracujícím organizacím Magistrátu hl. města Prahy, Totem-RDC o.s. Plzeň, Vědecká knihovně a Clubu Activ o.s. v Českých Budějovicích. Projekt kurátorsky vedli Lenka Sedláčková, Tomáš Zumr, Jan Bartoš

>>>> elpida.cz / cvak

* * * *

Fotografie z projektu PROCES na skupinové výstavě: Zatiší?

Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě 2. 10. – 29. 10. 2014
Skupinová výstava studentů ITF
Kurátor: Jan Mahr

>>>> katalog k výstavě zátiší.pdf

Zátiší?
Zátiší je tradiční umělecká „disciplína“ překlenující jak různá výtvarná média, tak také
dekády, století, tisíciletí dějin umění.
Je to žánr, o kterém se dá v prvním plánu říci, že je širšímu publiku poměrně pří-
stupný a přátelský. Tento pohled může ale s rychle se proměňujícím fotografickým
médiem vzít tak trochu za své. S novými technologiemi a možnostmi distribuce, které
odbouraly různé technické překážky, jež mohly po léta fungovat jako určitý katalyzá-
tor snah fotografujících, je v současné době zcela běžné vytvářet „jakékoli množství
čehokoliv“. A v této tendeci přirozeného vzniku nových forem a přístupů nezůstává
zátiší mimo dění.
Výstava Zátiší? je tedy určitým pokusem představit různé podoby tohoto žánru, se
kterými se u studentů Institutu tvůrčí fotografie můžeme setkat, a to jak v samotném
předmětu Fotografické zátiší, tak v jejich volné tvorbě, kterou představují především
klauzurní práce.
Zátiší zde není tedy vnímáno jako disciplína, která by měla být formálně naplňována,
ale spíše jako určitá událost, instalace, objekt, který každý v životě vytváří. Který nás
charakterizuje a mnohé vypovídá. Který nalézáme nebo vytváříme. Který fotografujeme.

pozvanka_zatisi_tisk_fin

 

* * * *

Fotografie z projektu PROCES v rámci skupinové expozice ITF

VII. ročníku Prague Photo 2014
Kafkův dům 7. 4. – 13. 4. 2014

>>>> praguefoto.cz / 2014

 

1653694-10152208508899530-1717462111-n-5332ccbdd3237_594x423

Pozvanka

* * * *

Fotografie z projektu NOCTURNO  na fotofestivalu v Blatné

Zámek Blatná – otevřená scéna, Rejtův palác 29. 9. – 30. 9. 2012

KRAJINAK aneb Blatenský fotofestival již po sedmé
Nejen sedm dnů v týdnu, divů světa, neřestí i ctností, barev duhy, trpaslíků a statečných… I náš Blatenský fotofestival 2012 má v titulu sedmičku. A co nám přinese letošní ročník? Především krajinu, a to jinak, jak se nám podařilo trefně vložit přesmyčkou do názvu letošního ročníku.

>>>> fotofestival / 2012

festbla001