30 SEKUND
Vnímání času v prostoru

2013 / digitální fotografie / inkjet print

Jak vypadá realita? Je to statický obraz, jedinečný okamžik, který má – právě teď – v životě své místo a řád? Možná ano, je to filozofická otázka. Ale pokud tomu tak je, pak je realita neustálý a nekončící tok okamžiků, je to velmi živý proces. Soubor 30 Sekund je experiement – pokus zaznamenat neustále vznikající a ještě rychleji zanikající okamžiky. Aby byla naplněna teze reality jako živého procesu, není možné vydávat jen jedinou fotografii za definitivu. Protože v jednu chvíli na na naši mysl útočí další a další dojmy a jde jen o to, jakou konkrétní situaci prohlásíme za výjimečnou. Proto jsem půlminutovou expozicí a pohybem fotoaparátu, který simuloval těkání našich smyslů po čemkoliv zajímavém, vytvářel jakousi časovou hmotu. Vizuální záznam desítek různých vjemů, myšlenek a procesů, které lidský mozek neustále vyhodnocuje, aby nám je v určitou chvíli předložil jako kompaktní obraz.

30 Sekund je tedy pokusem zobrazit reakci lidského mozku na vizuální vjemy, která nám zůstává v běžném životě utajena.