BLUE DEATH / MODRÁ SMRT

abstraktní fotografie

klasická fotografie – barevný diapozitiv 6 x 7
inkjet print, akryl, lightbox, video
2018

Hranice dokumentární a virtuální identity fotografie se neustále mění. Tradiční poměr pracuje s principem nabourání lidské reality digitálními manipulacemi: umělý svět zastupují úpravy obrazu, které mu dávají nové významy. V tomto projektu je poměr opačný: neznámé, neprozkoumané, ale přesto relevantní digitální prostředí je atakováno lidským světem, manipulací a naším obrazovým vnímáním. Umělé prostředí počítače se dostává do hlavního zájmu nejen svými nadlidskými schopnostmi přesnosti a rychlosti, ale právě již jako obraz samotný.

Termín Modrá smrt je odborně-lidový název poruchy počítače. Znamená pád operačního systému a moment, kdy se počítač automaticky přepne do nouzového servisního režimu, o čemž svého uživatele informuje skrz modrou barvu monitoru. Tento soubor vznikl technikou rozbitého softwaru částečně funkčního počítače, formou organického vzniku/náhodného objevení než důsledným hledáním a výzkumem technických chyb. Jednoduché a rychlé pohyby dialogových oken vycházející z malířského gesta ruky zanechávají obrazovou stopu, která jinak než fotografií není uchovatelná, zmizí s vypnutím počítače a monitoru.

Porovnání dřívějších předem daných životních mantinelů v podobě práce, rodiny a genderu s dnešními nekonečnými možnostmi výběru nás staví před dilema. Pravidla, hranice, konvence mohou znamenat omezení, ale zároveň snadná životní řešení. Na druhou stranu sledování vlastních rozhodnutí se dá chápat jako vnímání sama sebe a nacházení smyslu života. Jsme svědky zásadní doby, kdy má člověk zdánlivě nekonečné množství možností bytí, ale zároveň nikdy nebyl tolik vystaven tlaku nových umělých realit, které v sobě nesou hrozby digitálních závislostí a destrukce lidské osobnosti. Balancujeme mezi úvahami o nalezení smyslu života a hrozbou úpadku. Zdá se, že hlavním symbolem tohoto procesu již není člověk, ale technologie samotné.